Q: รับผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยหรือไม่

A: บัตเตอร์ไฟร์ เป็นบริษัทออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไม่ได้มีโรงงานผลิตเป็นของตัวเอง แต่เราสามารถติดต่อประสานงานผู้ผลิตให้แก่ลูกค้าของเราได้ตามความต้องการ


 

Q: สนใจให้เสนอราคาออกแบบต้องทำอย่างไร

A: คลิ๊กที่นี่ แล้วกรอกรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อทางบัตเตอร์ไฟร์จะได้ประเมินราคา และจะส่งใบเสนอราคาให้พิจารณาภายใน 1 วันทำการ (หากข้อมูลที่ส่งมาครบถ้วน สมบูรณ์) หากข้อมูลไม่ครบทางบัตเตอร์ไฟร์จะติดต่อกลับไปทางโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดอีกครั้งก่อนออกใบเสนอราคาให้


 

Q: ไม่เคยทำงานออกแบบเลย อยากทราบวิธีการทำงานของบัตเตอร์ไฟร์ฯ

A: หลังจากลูกค้าตกลงเรื่องราคาเรียบร้อยแล้ว บัตเตอร์ไฟร์จะทำการรวบรวมข้อมูล (Design Brief) เกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าต้องการให้ออกแบบ จากนั้นบัตเตอร์ไฟร์จะนำเสนอ Sketch design (SKD) ให้พิจารณา โดยลูกค้าจะต้องเลือกแบบเพื่อให้บัตเตอร์ไฟร์ไปพัฒนาแบบต่อ เมื่อพัฒนาจนเป็นที่เสร็จสิ้นและลูกค้า confirm แบบเป็นที่เรียบร้อย บัตเตอร์ไฟร์จะทำการเตรียมส่งมอบไฟล์อาร์ตเวิร์ก เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งให้ทางโรงพิมพ์ทำการจัดพิมพ์


 

Q: รับประกันความพอใจอย่างไร

A: กรณีลูกค้าไม่พอใจในผลงานในขั้น SKD ที่เราออกแบบจริงๆ และคิดว่าแก้ไขแบบต่อไปก็ไม่น่าจะเป็นไปตามที่คาดหวัง ลูกค้ามีสิทธิ์แจ้งยกเลิกงานได้ทันทีก่อนหน้าที่จะพัฒนาแบบ และบัตเตอร์ไฟร์จะเรียกเก็บค่าบริการเพียง 40% จากราคาออกแบบทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ในใบเสนอราคา ซึ่งแตกต่างจากที่อื่นๆ ที่มักเก็บมัดจำก่อน 50% และไม่คืนให้ในทุกกรณี


 

Q: งานออกแบบในขั้น SKD ที่ไม่ได้เลือกไปพัฒนาต่อ ลูกค้านำแบบไปใช้ได้หรือไม่

A: ลูกค้าจะได้รับแบบที่เลือกไปพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น แบบอื่นๆ ที่ไม่ได้เลือก รวมทั้งกรณีที่ลูกค้ายกเลิกงานนั้นๆ แบบเหล่านั้นยังคงถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของทางบัตเตอร์ไฟร์ แต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไปดัดแปลง/ทำซ้ำใดๆ ทั้งสิ้น


 

Q: เกรงว่าภาพหรือแบบอักษรที่ใช้จะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์

A: เรื่องลิขสิทธิ์เป็นเรื่องที่บัตเตอร์ไฟร์ระมัดระวังเป็นอย่างมาก Font ทุกแบบที่เลือกใช้ มีการซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง รวมถึงภาพประกอบต่างๆ ในกรณีที่ใช้ Stock Photo บัตเตอร์ไฟร์ติดต่อซื้ออย่างถูกต้องให้กับลูกค้าเพื่อมาทำงานในทุกๆ ชิ้น


 

Q: มีบริการถ่ายรูปด้วยหรือไม่

A: กรณีที่จำเป็นต้องถ่ายภาพขึ้นมาใหม่ บัตเตอร์ไฟร์ฯ มีบริการช่างภาพพร้อมสตูดิโอมาตรฐานให้บริการ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม