Pureen BPA-free

  • Packaging

งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นมีส่วนช่วยในการประกาศจุดเด่นของสินค้าได้อย่างดีและทรงพลังมากกว่าการใช้พนักงานขายเสียด้วยซ้ำ

โครงการนี้ทางเราได้รับการติดต่อให้ออกแบบโครงสร้างกราฟฟิคสำหรับบรรจุภัณฑ์สินค้าขวดนมเด็กใหม่ทั้งหมด โดยยึด CI (Corporate identity) ที่กำหนดจากเจ้าของตราสินค้า (สนง. ใหญ่ในอเมริกา) เพียงแค่บางส่วนเพื่อปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพตลาดในเมืองไทย

และสินค้าในชุดแรกนั้น มีจุดขายในเชิงการตลาดคือความเป็น BPA-free ของสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นเกรดวัตถุดิบที่มีความปลอดภัยสูงมากสำหรับสินค้าเด็กเล็ก

ทางบัตเตอร์ไฟร์ฯ วิเคราะห์แล้วพบว่าช่วงที่ผ่านมา แบรนด์ Pureen นั้นใช้เพียงตราสินค้า Pureen เป็นจุดนำในทุกๆ สินค้าที่วางจำหน่าย และใช้คุณสมบัติเด่นของสินค้านั้นๆ มาแจ้งผู้บริโภคในลักษณะเชิง Benefit เล็กๆ จึงทำให้ผู้บริโภคมองความแตกต่างสินค้า ในแต่ละรุ่นหรือจุดเด่นนั้นๆ ได้ยาก

เราจึงได้นำเสนอแนวความคิดให้ Pureen ริเริ่มทำการตั้งชื่อรุ่นของสินค้าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และใช้ชื่อรุ่นเป็นตัวสื่อถึงจุดเด่นของสินค้าในชุดนั้นๆ เช่น รุ่น BPA-free สำหรับขวดนมที่ใช้วัตถุดิบเกรด BPA-free หรือ รุ่น Natural Touch ที่ใช้กับสินค้าในตระกูลที่มีจุดเด่นคือจุกนมฐานกว้างและยืดหยุ่นมากเป็นพิเศษคล้ายคลึงกับเต้านมคุณแม่ตามธรรมชาติ เป็นต้น

เมื่อได้ชื่อรุ่นที่เหมาะสมแล้ว ในส่วนของภาพลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ ทางเราได้ออกแบบโดยใช้คู่สี ฟ้า-ขาว ที่สะอาด ดูปลอดภัย เสริมด้วยการวางภาพคู่แม่ลูกที่ดูเป็นธรรมชาติเพื่อดึงให้บรรจุภัณฑ์มีสัมผัสที่เป็น Lifestyle มากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งเพิ่มแถบสีเล็กๆ บริเวณข้างชื่อรุ่นเพื่อช่วยในการแยกแยะขนาดของสินค้าได้ง่ายดายไม่สับสน ซึ่งแถบสีนี้จะใช้เป็นมาตรฐานกับสินค้าในทุกๆ รุ่นต่อไปในอนาคต